חודש: אפריל 2019

האם נוכל אי פעם להיפטר מהשנאה והאנטישמיות נגדנו?

הצעה להבנת הדברים באופן שונה מהמקובל. מזה זמן מה אנו ניצבים בארץ ובעולם בפני משברים בכל התחומים (כלכלי, בריאותי, חינוכי, אקולוגי, בטחוני…) זה הזמן שבו נדרש מאיתנו לממש את תפקידנו לשמש יועצים/מאמנים לעולם. תפקיד תובעני שהוטל עלינו משכבר הימים. נבחרנו לכך וכל בריחה מהבחירה מביאה עלינו גלי אנטישמיות ושנאה. זו דרכה של האנושות לדרוש מהעם היהודי לספק את הסחורה " the goods".

תיקון העולם חל עלינו ויש לנו את היכולת לכך מאחר והיינו כבר במצבי תודעה גבוהים של אחדות וערבות במהלך ההיסטוריה הארוכה שלנו ולשם צריכים אנו לחזור a.s.s.p. ומשם ולשם עלינו להוביל את כל האנושות. לאותה ערבות, חברות/חבור, ואהבה. לא את הראש היהודי הממציא פטנטים וזוכה בפרסים הם מבקשים כי אם את הלב היהודי החם ,דואג ואוהב – את "האימא היהודייה" שבזכותה מתקיים אותו חוסן ששומר עלינו כבר אלפי שנים. את היכולת הזו דורשים מאתנו לספק את "ואהבת לרעך כמוך" " הכלל שבו כידוע מסתכמת התורה כולה.

רק לב חם דרוש להם זה מה שחסר ואת זה עמי העולם חשים שאנחנו מעלימים מהם. בשל כך שונאים ומאשימים אותנו כגנבים, כרעים, אשמים בכל הצרות בעולם. והם צודקים יש לנו את הסגולה/היכולת לפתור באחת את כל הבעיות ,היינו שם כעם לבדד ישכון וכעת הזמן לחזור לשם ובגדול עם כל האנושות. את ה"נס" הזה של תיקון עולם עלינו לחולל, לא יהיה מכך מנוס העולם יאנוס אותנו לכך. כי שתי אוקטבות יש לארץ ישראל. באוקטבה הנמוכה היא ארץ שחיה על חרבה ואוכלת את יושביה מלאת שנאת חינם וחמס.

באוקטבה הגבוהה היא ארץ זבת חלב ודבש, מלאה אהבת חינם, ארץ שקורנת אור ואהבה, ארץ קדושה, שקדושתה ניגרת ממנה כדבש וחלב. זכותנו ההיסטורית על הארץ מקנה לנו את האוקטבה הנמוכה בלבד – הארץ הפיזית שאין בה לא שלום ולא שלווה. אם נשלים את זכותנו ההיסטורית, ייעודנו ההיסטורי ,שלוב שמהווה את זכות האבות המלאה שלנו על הארץ, נתברך באוקטבה הגבוהה. ממוש היעוד ההיסטורי של עם ישראל הבאת כל יושבי תבל לעולם מתוקן יגרום לארץ לשקוט.

תהיה זו ארץ ישראל הפיזית והרוחנית גם יחד שמתקיים בה רצון האל מצד תושביה והוא מצידו יעשה שלום עלינו כבמרומיו אז נוכל לומר " מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל." אז נשיר "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד". עולם אחד לב אחד one world one heart