הטעות הגדולה

הטעות הגדולה

אלפי שנות היסטוריה של שנאה לעם ישראל הביאו להתפתחות תובנה מוטעית מיסודה של העובדה שאנחנו עם סגולה עם יכולת מסוגלות (סגולה) להיות אור לגויים היא הגורם לשנאה העזה כלפינו ובמקביל להתפתחות רצון להיפטר מכל סממן של שוני להפוך להיות ולהדמות לכל העמים בחזקת לא עוד " עם לבדד ישכון ובגויים לא יתערב " המחשבה שאם "נרד" מהעניין שביכולתנו ובאחריותנו להיטיב לעולם ולגאול אותו מייסוריו ננטרל את השנאה לא יראו בנו עם מתנשא שחושב עצמו ייחודי.

הגיע הזמן להתעורר ולהבין שזו טעות גדולה ונהפוך הוא !!! שנים של פרוד ופחד בתוכנו איבוד זהותנו האמתית והגבוהה בהם איננו ממלאים את יעודנו ומספקים ליתר העמים את הטובין שביכולתם להביא להם גאולה הם הם הסיבה לשנאה ולהתגברותה הם שיוצרים את הדחיה וגורמים לרצון לחסל אותנו שהרי אם כך הוא אין בנו צורך ועדיף להיפטר מאיתנו ואף להשמידנו כליל.

אם רוצים אנו לסלק את ההתנגדות אסור לנו לברוח מייעודנו !!! כי למעשה אומות העולם מצפים מאיתנו לקיים הלכה למעשה את היעוד שלנו מקדמת דנא לשמש אור לגויים. יודעים הם עמוק בפנים שיש לנו במהותנו את היכולת לכך ואת זה מחכים שסוף סוף נגשים. הם מכירים בכך שביכולתנו להיטיב להם ולשחרר אותם(שהרי מן המפורסמות הוא שיצאנו בעצמנו מעבדות לחרות) ואיננו עושים זאת אלא בוחרים להתעלם מסבלם ולברוח מהמשימה כיונה הנביא אם כך אין בנו טעם (כאותו לולב) ומוטב לאבד אתכם לזרוק אתכם לים.

"ויהי דבר ה' אל יונה…קום לך אל ננוה… ויקם יונה לברוח וימצא אניה וירד בה… וה' הטיל רוח גדולה אל הים…. ויראו המלחים…. ויאמרו אליו באשר למי הרעה הזאת לנו… מה מלאכתך… ויאמר אליהם עברי אנוכי…שאוני והטילוני אל הים כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם… וישאו את יונה ויטילו אל הים ויעמוד הים מזעפו….ויראו האנשים יראה גדולה את ה' ויזבחו זבח לה' וידרו נדרים…" תרי עשר ספר יונה. בתפילה שנתקן טעותנו במהרה בימינו נביא אור גדול על כל יושבי תבל ונשמח בתורתנו